Tutvustus

Eesti Metsaselts (EMS) on 25. aprillil 1991. a (registreeritud 20.06.1991) asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitamine, ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsade kestlikul majandamisel ja kaitsel.


Juhatus

Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees ja president
Haana Zuba-Reinsalu (Luua Metsanduskool)

Tegevjuht
Airiin Vaasa

Juhatuse liikmed
Aigar Kallas – Riigimetsa Majandamise Keskus
Andres Raido Roosileht – Eesti Metsaüliõpilaste Selts
Gunnar Reinapu – SA Erametsakeskus
Henrik Välja – Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Jaanus Aun – Erametsaliit
Kaarel Tiganik – Eesti Metsateenijate Ühing
Katri Ots – Eesti Maaülikool
Toomas Kams – HD Forest AS


Auliikmed

 • Endel Laas
  (1915-2009) – metsateadlane, metsameeste koolitaja
 • Heino Teder
  (1926-2007) – kauaaegne metsamajanduse tippjuht, seltsi aktiivliige
 • Olaf Šmeidt
  Eesti Orhideekaitse Klubi aupresident
 • Maria Urov
  Seltsi kauaaegne tegevjuht, seltsi aktiivliige ja toetaja
 • Kaupo Ilmet
  Seltsi president, metsandusliku seltsiliikumise hing
 • Malev Margus
  Metsateadlane, üks seltsi organiseerijaid
 • Endel Saarman
  Puiduteadlane
 • Helmut Taimre
  (1917-2009) – metsateadlane, metsameeste koolitaja
 • Ivar Etverk
  Metsateadlane, metsandusliku trükisõna hing
 • Artur Nilson
  Metsateadlane, Balti konverentside kauaaegne aktivist
 • Alo Ritsing
  Metsameeste meeskoori „Forestalia“ dirigent
 • Heino Kasesalu
  Metsateadlane

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee

Toetajad