Metsa mitmekülgne kasutus

Metsade mitmekülgne kasutus tähendab, et metsa kasutatakse ka muul eesmärgil kui ainult puidu saamine. Mitmekülgne kasutus hõlmab endas näiteks metsasaaduste kasvatamist ja tootmist müügi eesmärgil, korilust, rekreatsiooni, jahindust, loodusturismi, metsa kasutamist looduskeskkonna kaitseks ning palju muud. Metsade mitmekülgne kasutus tähendab, et metsa kasutatakse ka muul eesmärgil kui ainult puidu saamine ja sellest millegi tootmine. Metsa mitmekülgse kasutamise alla loetakse ka eelmiste põlvkondade loodud aineliste ja vaimsete väärtuste kogumi säilitamist nii pärimustena kui ka materiaalsel kujul. Samuti kuuluvad metsa mitmekülgse kasutuse alla ka riigikaitselised tegevused ning õppe- ja teadustöö.

Faktid

Metsad on avatud kõigile

Eesti loodus on kogu meie rahva ühisvara, millest on õigus osa saada igaühel. See asetab igaühele, kes loodusega kokku puutub, nii matkajale, puhkajale kui ka maaomanikule ja maavaldajale kohustuse hoida loodust inimväärse, puhta ja kaunina. Põhjamaiselt hapra looduse koormustaluvus pole suur, seepärast tuleb kaitsta tema häirimatust ja elustikku. Nii säilib ta ka meie järglastele. Kõiki […]

Ühte metsa ei pruugi kõik tegevused korraga ära mahtuda

Mitmekülgse kasutamise korral püütakse iga metsaosa kasutada mitmel eesmärgil. Sagedasti aga ahendab ühe kasutusviisi eelistatud arendamine metsa muul otstarbel kasutamise võimalusi. Näiteks intensiivselt külastatavad puhkemetsad ei sobi jahimetsadeks, kaitstavates metsades ei saa loota väärtuslikule puitmaterjali tootmisele, kuivenduskraave ei saa rajada soode taastamise piirkonnas jne. Seepärast tuleb paratamatult iga metsaosa jaoks valida üks või paar peamist […]

Infograafikud

Videod

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad