Uudised

RMK Sagadi metsamuuseumis avati uus näitus “Metsane teekond”

01.12.2022 RMK Sagadi metsamuuseumis avati 1. detsembril uus püsinäitus nimega “Metsane teekond”, kus on saab teha tutvust metsaeluga ning panna proovile oma teadmisi metsast. Metsamuuseumi juhti Ain Küti sõnul on mets meie igapäeva toimetusi ja majanduselu mõjutanud sajandeid – sellest on saanud meie elutunnetus. Näitus vaatab nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku – näiteks on […]

Euroopa teadlaste ühisavaldus: kaitsealuste metsade osakaalu suurendamine ei toeta elurikkust

09.11.2022 Üle 550 teadlase poolt Euroopa Komisjonile saadetud kirjas rõhutatakse asjaolu, et säästvalt ja kliimat arvesse võtvalt majandatud metsad aitavad kliimamuutusi mõjutada ja suurendada bioloogilist mitmekesisust. Üha ekstreemsemaks muutunud ilmastikutingimused on nii Euroopas kui ka mitmel pool mujal pannud teadlasi muretsema metsade tuleviku üle. Peamised tegurid, mis laastavad suuri maa-alasid on põud, haigused ja metsatulekahjud. […]

Hääleta Eesti esindaja Euroopa aasta puu konkursile

28.10.2022 Euroopa aasta puu konkursi eesmärk on esile tõsta puid, mis kannavad olulist rolli kultuuripärandi ja kogukonna ühendajatena. Puude puhul ei peeta oluliseks nende mõõtmeid, vaid pigem seda lugu, mis neid inimestega seob. Hendrik Relve, Heiki Hanso ja Mart Erik on välja valinud kolm kandidaati, kes Eestit Euroopa aasta puu konkursil esindada võiksid: Verhuulitsa lautsipettäi […]

Puidust akud on uus reaalsus

24.10.2022 Sel suvel alustasid koostööd Rootsi akutootja Northvolt ja Soome metsatööstusettevõte Stora Enso, kes on leidnud võimaluse, kuidas anda puidujääkidele uus elu akude näol. Välja töötatud tehnoloogia hõlmab toormaterjali ligniini eraldamist ja sellest akukomponendi tootmist. Ligniin on looduslik sideaine, mida leidub puidus kuni 30%. Miks eelistada puidust akusid liitiumipõhistele akudele? Esiteks sellepärast, et näiteks Soomes […]

Euroopa metsaraport: Euroopa metsasus kasvab

14.02.2021 Euroopa metsade seisundi 2020. aasta aruande kohaselt on metsade pindala Euroopas alates 1990. aastast kasvanud 9%. Puidu biomassi maht samal perioodil on kasvanud koguni poole võrra. Kaitsealuste metsade osakaal on viimase 20 aastaga kasvanud 65% võrra. Kasvavate puidu- ja süsinikuvarude taga on metsade kestlik majandamine. Raporti andmetel moodustab metsamaa pindala 35% Euroopa maismaa pindalast. […]

Värske raport: metsa- ja puidusektor on ühe väikseima keskkonna jalajäljega tööstusharu

04.06.2020 Keskkonnaministeeriumi poolt avaldatud kasvuhoonegaaside inventuuri kohaselt on metsa- ja maakasutussektor (LULUCF) Eestis ainus, mis seob rohkem süsinikku kui õhku paiskab.  Eesti suurimad süsiniku sidujad on metsamaa ja puittooted, mis vähendavad riigi kasvuhoonegaaside netokogust ligi viiendiku võrra. Siiski paisatakse täna Eestist õhku umbes 18 miljonit tonni rohkem kasvuhoonegaase, kui suudetakse siduda. Euroopa Liidu roheleppega on […]

Möödunud aastal istutati Eesti metsadesse ligi 39 miljonit puud

03.09.2020 Mullu püstitati Eestis metsade uuendamisega käesoleva aastatuhande rekord. Eesti metsadesse istutati 38,6 miljonit puud, millest riigimetsadesse 22,1 miljonit ja erametsadesse 16,5 miljonit. Kokku uuendati metsa umbes 27 000 hektaril, mis on ligikaudu võrdne Tallinna ja Tartu linna summeeritud pindalaga. Mullu ületas majandatava metsa tüvepuidu juurdekasv Keskkonnaministeeriumi statistika kohaselt raiemahtu ligi 3 miljoni tihumeetri võrra […]

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit toetab Eesti liikumist roheleppe suunas

05.06.2020 Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu hinnangul kaasnevad roheleppega Eestile mitmed võimalused. Roheleppe peamine eesmärk on hoida fossiilset süsinikku maa sees ja leida selle kasutamisele keskkonnasõbralikumaid alternatiive. Metsandus ja puit on tänases maailmas üks olulisi võimalusi, mille abil inimeste keskkonna jalajälge vähendada. Valitsus kinnitas eile Eesti seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe kohta. „Puit on 21. sajandi […]

Puidutööstus on Eesti kaasaegseim tööstusharu

02.06.2020 Swedbanki tööstusettevõtete uuringust selgub, et puidutööstus on Eesti kaasaegseim tööstusharu. Kui Eesti tööstustes on automatiseeritud ja digitaliseeritud keskmiselt 35% tootmisprotsessidest, siis puidutööstuses on vastav näitaja ligi 50%. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul aitab innovatsioon ning kõrgtehnoloogiliste vahendite kasutamine säilitada Eesti puidutööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime ning toetab eksporti. „Automatiseerimise ja digitaliseerimisega kaasneb […]

ÜRO kliimateadlaste raport: Metsandus aitab leevendada kliimakriisi

30.09.2019 Metsi targalt majandades ja puidust pikaajalisi tooteid valmistades aitame leevendada kliimamuutusi, ütleb ÜRO rahvusvaheliste kliimateadlaste IPCC* raport. Raporti kohaselt aitab metsade jätkusuutlik kasutamine säilitada metsa süsinikuvaru ja suurendab süsiniku sidumist. IPCC juht Hoesung Lee on toonud välja, et rohkem oleks vaja kasutada pikaajalisi puidust tooteid. Ta lisas: “Sel moel jääb õhust puudesse seotud süsinik […]

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad