Raievõistlused

Raievõistlusi on metsanduse kutseõppe raames korraldatud Eestis aastakümneid, maailmameistrivõistlusi peetakse alates 1970. aastast. Reeglistik ja tehnika on ajas muutunud, aga võistluste põhimõte on jäänud samaks – selgitada välja parimate kutseoskustega metsamehed ja -naised.

Viis võistlusala on tuletatud saega metsatöödel kasutatavatest töövõtetest – langetamine, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine, ketivahetus ja laasimine. Eesti võistlussari koosneb kolmest rahvusvahelisest võistlusest, mis kutsuvad pealtvaatajaid ja kaasaelajaid põnevatesse kohtadesse ja üritustele üle terve Eesti.

2023. aasta aprillis toimuvad Eestis raiespordi maailmameistrivõistlused.