Metsa- ja puidutööstus on Eesti väliskaubanduse vedur ja suurim tasakaalustaja

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2019. aastal puidupõhiseid tooteid 2,3 miljardi euro väärtuses. Puittoodete eksport ületab importi 3 korda ning väliskaubanduse saldo (eksport miinus import) on olnud läbi aegade tugevalt positiivne. 2019. aastal oli puittoodete väliskaubanduse saldo 1,6 miljardit eurot ekspordi kasuks. 2019. aastal ületas puidu ja puittoodete eksport juba kolmandat aastat 2 miljardi euro piiri. Kõige enam eksporditakse puidust kokkupandavaid ehitisi, saematerjali, puidust ehitusdetaile ja puitmööblit ning selle osi. Ekspordimahtude kasvu taga on olnud sektori investeeringud tehnoloogiasse.

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad